OCMW bespaart op kap van de zwaksten

Tot voor kort konden ouders met kinderen met een beperking een gemeentelijke sociaal pedagogische premie én een mantelzorgpremie ontvangen. De OCMW-raad besliste meerderheid (N-VA en CD&V) tegen oppositie (Groen, sp.a en Open Vld) dat mensen beide premies samen niet meer kunnen ontvangen.

Momenteel ontvangen een 30-tal personen de sociaal pedagogische premie; ongeveer de helft daarvan kreeg ook de mantelzorgpremie. De premievoorwaarden zijn streng en de bedragen beperkt (bvb. 120 euro voor de mantelzorgpremie).  Het is stuitend tot belachelijk dat de N-VA en CD&V pakweg 2000 euro per jaar gaat besparen op de kap van mensen met kinderen met een beperking.

Bevoegdheden

Actueel

Groen stelde voor om de 130 jaar oude beuk waarin Sleidinges uil Wilfried huist te nomineren voor de Europese wedstrijd Tree of the Year 2018.  Wilfried's eik is het symbool van de de actiegroep Red Wilfried die met 113 bezwaarschriften en 1298 handtekeningen de kaalslag van het privé-park op de hoek van de Sanderuslaan en de Weststraat in Sleidinge wil voorkomen.  Het park zou plaats moeten...

Tijdens de decemberbijeenkomst reageerde de gemeenteraad positief op twee fietsvriendelijke voorstellen van Groen.  Groen stelde voor om te onderzoeken of het mogelijk is om bvb. de Bibliotheekstraar, het Akkerken en de parallelwegen langs de Dries en de Lindenlaan om te vormen tot fietsstraten.  De NV-A/CD&V meerderheid verkiest zich niet vast te pinnen op concrete straatnamen maar...

De gemeenteraad stemde in met een voorstel van Groen om het plaatsen van een verzorgingstafel voor mensen met een beperking in het sportcentrum op de Hoge Wal te onderzoeken.

Een tweede voorstel over het herschikken van parkeerplaatsen aan Cultuurcentrum Stroming haalde het niet. Groen vroeg om de eerste parkeerplaats aan Stroming voor te behouden voor mensen met een beperking.  Het...